Niniejszy Regulamin określa zasady składania zamówień oraz sprzedaży za pośrednictwem Sklepu Internetowego Hammer Polska znajdującego się w domenie: www.hammerpolska.pl

Informacje ogólne


Właścicielem Sklepu Internetowego jest: 

2. Sklep Internetowy, prowadzi sprzedaż wysyłkową towarów określonych w kategoriach i podkatygoriach sklepu.

3. Ceny wszystkich towarów znajdujących się w sklepie wyrażone są w złotych polskich i zawierają podatek VAT.
4. Każdy zakupiony towar jest fabrycznie nowy.
5. Do sprzedaży promocyjnej oraz wyprzedaży przeznaczona jest ograniczona liczba towarów. Realizacja zamówień następuje według kolejności ich wpływania, aż do wyczerpania zapasów magazynowych towarów objętych tą formą sprzedaży.
6. Ofert promocyjnych nie można ze sobą łączyć chyba, że szczegółowe warunki konkretnej promocji dopuszczają taką możliwość.
7. Sklep zastrzega sobie prawo do zmiany cen towarów znajdujących się w ofercie, wprowadzania nowych i wycofywania dotychczas oferowanych towarów, prowadzenia, odwoływania i modyfikowania zasad akcji promocyjnych.

Warunki zamawiania i sprzedaży

1. Zamówienia można składać wyłącznie za pośrednictwem sklepu internetowego znajdującej się pod adresem sklep.gracja-gostynin.pl

2. Zamówienia są przyjmowane 24 godziny na dobę przez 7 dni w tygodniu.
3. Wszelkie zapytania prosimy kierować na e-mail: sklep@hammerpolska.pl

4.Zamówienia złożone w dni świąteczne oraz w soboty i niedziele będą rozpatrywane następnego dnia roboczego.
5. Warunkiem koniecznym do realizacji zamówienia jest dokonanie rejestracji w systemie Sklepu Internetowego poprzez wypełnienia formularza zamówienia. Podanie numeru telefonu lub (i) adresu e-mail jest niezbędne do przyjęcia i realizacji zamówienia. Zamówienia, w których wystapi konieczność potwierdzenia zamówienia do realizacji zostanie potwierdzone telefonicznie lub drogą elektroniczną.
6. Zamówienia potwierdzone do realizacji nie mogą być anulowane.
7. Zamówienia, co do których istnieją jakiekolwiek wątpliwości będą weryfikowane przez obsługę sklepu, zamówienie takie może zostać anulowane przez Sklep.
8. Zamówiony towar będzie dostarczany Pocztą Polską lub za pośrednictwem Firmy Kurierskiej.
Termin realizacji zamówienia wynosi od 2 do 7 dni roboczych od momentu złożenia zamówienia.
Forma płatności przelew od momentu zaksięgowania pieniędzy na koncie firmowym spólki Major. O szczegółach zamówienia informujemy e- mailem.


Status złożone - rezerwacja towaru - potwierdzenie oraz numer zamówienia w e-mailu.
Status realizowane - przygotowywanie towaru/dokumentów do złożonego zamówienia.
Status zrealizowane - zapakowanie i wydanie paczki do wysyłki.


Strategicznym celem sklepu jest zminimalizowanie czasu dostawy towaru.


9. W przypadku braku towaru w magazynie Zamawiający jest informowany o tym fakcie i związanym z tym wydłużeniem czasu realizacji zamówienia. Jeżeli Zamawiający nie wyrazi zgody na wydłużenie czasu realizacji zamówienia może całkowicie zrezygnować z zamówienia bądź też zrezygnować tylko z pozycji, która wydłuża czas realizacji zamówienia.
10. Do każdej przesyłki dołączony jest dowód zakupu – paragon fiskalny (faktura VAT na życzenie).
11. Zamówienia realizowane są tylko na terytorium Polski.

Sposób płatności

W przypadku wyboru formy "przelew", towar będzie wysyłany po otrzymania środków pieniężnych na konto bankowe sklepu w wysokości 100% wartości zamówienia.

Klient, który wybrał opcję płatności przelewem lub on-line, jest zobowiązany do uiszczenia opłaty za złożone zamówienie w terminie do 7 dni roboczych od daty złożenia zamówienia. W przeciwnym wypadku zamówienie zostaje anulowane. Istnieje możliwość przedłużenia terminu zapłaty przy uprzednim poinformowaniu obsługi Sklepu. Zamówione towary zostaną przesłane po uzyskaniu autoryzacji operacji, bezpieczeństwo transakcji zapewnia eCard W przypadku wyboru formy „pobranie” – towar wysyłany jest po złożeniu zamówienia.

 

REKLAMACJA I ZWROT TOWARU

Rezygnacja z zamówienia oraz odstąpienie od umowy

1. Klient może zrezygnować z zamówienia, jeśli składające się na nie produkty nie zostały jeszcze przygotowane do wysyłki:

a) kontaktując się z spółką Major;

b) samodzielnie anulując zamówienie na stronie Sklepu Internetowego.

2. Konsument może odstąpić od umowy sprzedaży produktu zakupionego w Sklepie Internetowym w ciągu 14 (czternastu) dni kalendarzowych bez podawania przyczyny oraz bez ponoszenia kosztów. Bieg terminu do odstąpieniu od umowy rozpoczyna się :

- od daty otrzymania zrealizowanego zamówienia (wydania produktu),

- od daty otrzymania przez Konsumenta ostatniej części zrealizowanego zamówienia – jeżeli zamówienie jest realizowane w częściach.

3. Prawo do odstąpienia od umowy nie przysługuje Konsumentowi w odniesieniu do umowy (stosownie do art. 38 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta - tekst jednolity z dnia 24 czerwca 2014 r., Dz. U. z 2014 r., poz. 827):

4. Odstąpienie od umowy zgodnie z ust. 2 powyżej wymaga złożenia oświadczenia na piśmie w terminie wskazanym w ust. 2 powyżej (Konsument może skorzystać ze wzoru oświadczenia znajdującego się pod linkiem 

5. Konsument zobowiązany jest do zwrotu produktu w stanie niewykraczającym poza konieczny do stwierdzenia charakter produktu, a także jej cechy i funkcjonowanie. 

6. Zwrot produktu dokonuje się na podstawie wypełnionego formularza zwrotu produktu poprzez firmę kurierską wskazaną poprzez sprzedającego. Kurier w uzgodnionym przez strony terminie odbiera bezpłatnie od konsumenta zwrot produktu.

7. Zwrot środków następuje niezwłocznie nie później niż 14 dni po otrzymaniu przez sprzedającego zwracanych produktów na konto bankowe kupującego wskazane w formularzu zwrotu.

 


Złożenie zamówienia w Sklepie Internetowym  oznacza akceptację postanowień niniejszego regulaminu. W sprawach nie uregulowanych regulaminem stosuje się odpowiednie przepisy prawa.